Paragrafen

Wet open overheid

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Openbaarheid van Bestuur vervangen door de Wet open overheid. Met de komst van deze wet is het voor de overheid nog belangrijker geworden dat de informatiehuishouding op orde is en dat de organisatie zich bewust is dat alle informatie opvraagbaar is. Gemeenten zijn verplicht een paragraaf in hun begroting en jaarstukken op te nemen over deze wet.

Het realiseren van activiteiten op de thema’s verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking is een taak die we in samenwerking met Gemert-Bakel uitvoeren.

Veel informatie is al openbaar. Op onze website staan de organisatiegegevens, raads- en commissiestukken en collegebesluiten. Op de websites van www.overheid.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl staan beleidsstukken, lokale regelgeving, vergunningen en andere besluiten.

Het actief publiceren van informatie zou mogelijk gemaakt worden door de landelijke voorziening Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Deze ontwikkeling is stopgezet en er is gestart met de ontwikkeling van een eenvoudiger platform. We zijn aan onderzoeken hoe we dit kunnen gaan inzetten. Ook zoeken we binnen het samenwerkingsverband van Dimpact naar mogelijkheden om meer informatie actief te publiceren. Het actief openbaar maken van informatie is een complexe opdracht. Het vraagt naast de techniek, aanpassing van processen, toegankelijkheid, toets privacy en opleiding medewerkers in de organisatie.

Resultaten 2024
Voor de verbetering van de informatiehuishouding zijn in 2024 de volgende activiteiten gerealiseerd:

  • De organisatie heeft een traject gevolgd waardoor de medewerkers bewust zijn van het werken vanuit transparantie en openbaarheid.
  • Woo-contactfunctionarissen zorgen dat 80% van de Woo-verzoeken binnen 2 weken duidelijk en afgebakend zijn en binnen de termijn van 4 weken worden beantwoord.
Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49