Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Begroting

    Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Lasten

-69.068

-69.284

-67.503

-67.959

Burger en bestuur

-6.506

-6.507

-6.508

-6.502

Veiligheid

-2.114

-2.106

-2.106

-2.109

Woon- en leefklimaat

-11.857

-11.755

-10.943

-11.053

Economie en werkgelegenheid

-8.754

-9.471

-8.585

-8.585

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-28.283

-27.837

-27.774

-28.094

Financiën en bedrijfsvoering

-585

-629

-610

-540

Algemene dekkingsmiddelen

-31

-41

-51

-60

Overhead

-10.817

-10.817

-10.805

-10.896

Vennootschapsbelasting

-120

-120

-120

-120

Baten

68.331

67.936

63.208

63.333

Burger en bestuur

5.620

5.620

5.620

5.620

Veiligheid

121

121

121

121

Woon- en leefklimaat

1.331

1.335

912

912

Economie en werkgelegenheid

9.610

9.129

8.122

8.109

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

5.089

4.997

5.093

5.093

Financiën en bedrijfsvoering

0

50

50

50

Algemene dekkingsmiddelen

46.189

46.313

42.920

43.058

Overhead

370

370

370

370

Saldo van baten en lasten

-736

-1.348

-4.295

-4.626

Stortingen in reserves

-6.277

-1.839

-118

-105

Onttrekkingen aan reserves

2.307

1.709

1.188

1.184

Gerealiseerd resultaat

-4.707

-1.477

-3.225

-3.547

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49