Woon- en leefklimaat

Investeringen

Onderstaande tabellen geven de investeringen voor het begrotingsjaar 2024 weer en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Investeringsplan 2024

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar investering

Programma

Bruto investerings-budget

Speelruimteplan

2024

3

61

Centrumontwikkeling Lieshout

2024

3

940

Herstel historische verbindingen Eyckenlust - B&D

2024

3

650

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2024

3

369

Speelruimteplan

2025

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2025

3

384

Speelruimteplan

2026

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2026

3

399

Speelruimteplan

2027

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2027

3

415

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49