Economie en werkgelegenheid

Investeringen

Onderstaande tabellen geven de investeringen voor het begrotingsjaar 2024 weer en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Investeringsplan 2024

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar investering

Programma

Bruto investerings-budget

Geen investeringen.

Geen investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49