Economie en werkgelegenheid

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.

Deelneming door aandelenbezit

Stichting Innovatiehuis De Peel

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49