Woon- en leefklimaat

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Gemiddelde WOZ-waarde

Ja

Duizend euro

2022

€ 340

€ 342

Nieuw gebouwde woningen

Ja

per 1.000 woningen

2022

4,8

8,9

Demografische druk

Ja

%

2023

79,5

80,5

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Ja

2023

866

897

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Ja

2023

933

985

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49