Veiligheid

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

2.01

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

2.02

We treden daadkrachtig op tegen afvaldumping, stropers en crossers, in het bijzonder in kwetsbare natuurgebieden als De Biezen en ’t Gulden Land.

2.03

We blijven inzetten op toezicht in het buitengebied, onder andere door inzet van de groene BOA

2.04

Het evenementenbeleid wordt herijkt.

2.05

De door de veiligheidsregio ingezette wervingsactie voor vrijwilligers bij de lokale brandweer wordt gecontinueerd tot het moment dat de brandweer voldoende is bemenst.

2.06

We gaan beleid ontwikkelen op het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Wat gaan we daar voor doen?

2.01

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

Integraal veiligheidsbeleid 2024

Planning

De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit blijft onverminderd van belang de komende jaren. Samen met onze inwoners en partners proberen we in gezamenlijkheid en zo gericht mogelijk de criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente Laarbeek op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met haar inwoners, om zo de wederkerigheid bij de aanpak van criminaliteit te kunnen bevorderen. In het eerste kwartaal 2024 wordt, nadat het team Veiligheid op sterkte is gebracht, hiertoe een jaarplan opgesteld waarin concrete acties en planning worden vervat.

03

-

2024

2.03

We blijven inzetten op toezicht in het buitengebied, onder andere door inzet van de groene BOA

Veiligheid in het buitengebied

Planning

We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.

12

-

2024

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49