Economie en werkgelegenheid

Beleidsindicatoren

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Deze is hieronder weergegeven als indicator.

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Functiemenging

Ja

%

2022

47,3

49,3

Vestigingen (van bedrijven)

Ja

per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

2022

188,5

180,3

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49