Paragrafen

Bedrijfsvoering

In het navolgende wordt een overzicht gepresenteerd van de personele formatie waarbij inzicht wordt gegeven in zowel de personele sterkte als de bijbehorende personeelslasten.

Dit betreft de primitieve begroting 2024 waarbij de organisatieontwikkeling zoals vorig jaar ingezet is verwerkt waarbij rekening is gehouden met het toenmalig beschikbaar gestelde extra budget van € 700.000. Nieuwe aangevraagde formatie in de kadernota en nu de begroting is hierin nog niet verwerkt. Dit betreft bijvoorbeeld een data-analist binnen het team Informatievoorziening en de inzet van de middelen voor de Wet Open Overheid zoals eerder in deze paragraaf Bedrijfsvoering toegelicht.

Organisatieeenheid

Begroting 2023

Begroting 2024

bedragen x € 1.000

formatie

loonsom

formatie

loonsom

Organisatiestructuur tot 1-7-2023:

Raadsgriffie

1,61

167

Gemeentesecretaris

1,00

134

Staf

2,00

227

Afdeling Omgevingsbeheer

34,11

2.651

Afdeling Samenleving

33,17

2.527

Afdeling Bedrijfsvoering

23,18

1.737

Afdeling Leefomgeving

23,11

2.016

Organisatiestructuur per 1-7-2023:

Raadsgriffie

1,61

179

Gemeentesecretaris

1,00

143

Staf

3,00

338

Afdeling Samenleving

40,19

3.285

Afdeling Bedrijfsvoering

39,92

3.559

Afdeling Leefomgeving

55,11

4.791

Totaal

118,18

9.459

140,83

12.295

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49