Paragrafen

Grondbeleid

De grondexploitatie is onderdeel van de bedrijfsvoering en dient een positieve bijdrage aan de gemeente en gemeenschap te leveren. Eventuele winsten kunnen worden ingezet om het voorzieningenniveau te versterken of volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren. Ook levert het grondbedrijf een positieve impuls aan de regionale economische activiteit.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49