Paragrafen

Grondbeleid

Met het vaststellen van de jaarlijkse Grondnota worden ook de verschillende grondprijzen vastgesteld. In 2023 zijn de onderstaande prijzen gehanteerd. De prijzen voor 2024 worden gebaseerd op de Grondnota 2023, die in de raadsvergadering van 9 november 2023 wordt behandeld.

2024

2023

Grondprijzen per m² excl. BTW

Grondnota 2023

Grondnota 2022

Grond woningbouw

Vrije sector

€ 370,00

€ 332,00

Betaalbare koopsector

€ 300,00

n.v.t.

Sociale koopsector

€ 239,00

€ 252,00

Sociale huursector

€ 239,00

€ 239,00

Grond bedrijventerrein

Zichtzone

€ 195,00

€ 195,00

Overig

€ 170,00

€ 170,00

Overige woningbouw, projectbouw, gestapeld en overig worden de prijzen via taxatie /bieding bepaald. Uitgangspunt is marktconformiteit met minimaal bovenstaande grondprijzen per m² / of m² bvo.

De prijsgrenzen van de diverse categorieën grond voor woningbouw wordt jaarlijks vastgelegd in de Regionale Begrippenlijst Wonen van de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49