Paragrafen

Grondbeleid

Vanaf 2016 is sprake van verplichte winstneming bij de complexen die dit kunnen dragen. Volgens Besluit Begroting en Verantwoording moet deze verplichte winstneming plaatsvinden aan de hand van de POC-methode (percentage of completion). Voor de bepaling van de winst wordt per complex gebruik gemaakt van de volgende formule: Percentage gemaakte kosten van de totaal kosten * percentage gemaakte opbrengsten van de totale opbrengsten * nog te verwachten positief resultaat.

De winst die voor 2022 verplicht genomen is bedroeg € -25.833,50. Dit bedrag is onttrokken aan de Reserve Grondexploitatierisico. Dit bedrag was opgebouwd uit:

LOG Mariahout

€  167.141,00

Definitief afsluiten

De Beekse Akkers

€ - 606.134,39

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

BIO Bakelseweg

€ 132.706,76

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Vogelenzang

€ 92.356,93

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bemmer IV

€ 188.096,20

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

De projecten Baverdestraat, Klokkengieterij en D'n Hoge Suute zijn verliesgevende projecten. Voor deze projecten is reeds een voorziening getroffen.

Winstneming 2023
De verwachte winstneming op basis van de huidige prognose voor 2023 zal zijn:

Vogelenzang

€ 205.251

Wordt naar verwachting in 2023 definitief afgesloten. Dit wordt verwerkt bij de Jaarrekening 2023

De Beekse Akkers

€ 123.796

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bemmer IV

€ 249.569

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

BIO Bakelseweg

€ 250.065

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. Resultaat van BIO Bakelseweg komen echter ten gunste van de Reserve Kwaliteitsverbetering Buitengebied

Kerkakkers

€ 311.182

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. Resultaat Kerkakkers komt ten gunste van de Algemene Reserve

Bij de Jaarrekening 2023 zijn de cijfers definitief en wordt de daadwerkelijke winstneming bepaald en verantwoord. Ook wordt bij de Jaarrekening de omvang van de reeds getroffen voorziening voor de verliesgevende projecten, indien noodzakelijk, bijgesteld.

Winstneming 2024
De verwachte winstneming op basis van de huidige prognose voor 2024 zal zijn:

De Beekse Akkers

€ 12.434

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bemmer IV

€ 381.677

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

BIO Bakelseweg

€ 150.556

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. Resultaat van BIO Bakelseweg komen echter ten gunste van de reserve Kwaliteitsverbetering Buitengebied

Kerkakkers

€ 94.303

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. Resultaat Kerkakkers komt ten gunste van de Algemene Reserve

Bovenstaande tussentijdse winsten en bijstelling van de voorzieningen zijn nog niet verwerkt in de begroting doordat de grondnota 2023 nog niet is verwerkt in de begroting. Daarnaast zijn dit inschattingen en kunnen resultaten nog (negatief) veranderen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49