Paragrafen

Grondbeleid

De uitvoering van het grondbeleid is gebaseerd op de nota Grondbeleid 2020-2026 zoals deze in 2020 is vastgesteld (raadsbesluit 27 augustus 2020). Doel van de nota was het formuleren van een integraal beleidskader om het totale grondexploitatieproces te beheersen, te bewaken en af te stemmen op alle relevante beleidskaders, zodat een samenhangend, strategisch en effectief grondbeleid kan worden gevoerd.

Naast het meerjarige beleid wordt elk jaar een Grondnota gemaakt waarin de ontwikkelingen per complex in beeld worden gebracht.

Exploitaties
De gemeente Laarbeek heeft momenteel de volgende plannen in exploitatie:

Soort

Status

Naam

Verwachte
einddatum

Woongebied

BIE

BIO Bakelseweg

2025

Woongebied

BIE

Baverdestraat

2027

Bedrijventerrein

BIE

Bemmer IV

2026

Woongebied

BIE

De Beekse Akkers

2026

Woongebied

BIE

Klokkengieterij

2027

Woongebied

BIE

Kerkakkers

2026

Woongebied

BIE

D'n Hoge Suute

2027

Woongebied

BIE

Vogelenzang

2023

Woongebied

BIE

De Hoge Regt (PPS-constructie)

2026

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49