Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.4 Bruggen en vlonders

Beleidskader

Beheerplan bruggen en vlonders 2020 gemeente Laarbeek.

Ontwikkelingen

We reserveren fors om een vaste verbinding met Landgoed Eyckenlust te kunnen realiseren en daarmee een bredere ontwikkeling mogelijk te maken. In 2024 gaan we hiervoor plannen uitwerken.
De investering voor het project ‘Herstel van de historische verbindingen tussen Eyckenlust en Beek en Donk’ wordt als reservering opgenomen in de Programmabegroting 2024. Het investeringsbudget wordt pas beschikbaar gesteld na instemming van de raad met het uitgewerkte projectplan.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

12

695

45

45

45

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49