Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.8 Waterbeheer

Beleidskader

Zorg dragen voor een veilig en duurzaam waterbeheer en overlast situaties tot een minimum te beperken.

Ontwikkelingen

In 2024 en daaropvolgende jaren maken we een inhaalslag door afdoende budget beschikbaar te stellen om de kostenstijgingen te mitigeren.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

78

167

167

167

167

Mutatie voorzieningen

24

-118

-161

-145

-133

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49