Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Wegenbeleid

Beleidskader

Het wegenbeleid (voorheen: beleid verhardingenbeheer) wordt periodiek opgesteld om nieuwe ontwikkelingen, het gewenste kwaliteitsniveau en de beschikbare middelen te verwerken met als doel het in stand houden van de wegenstructuur. Het beleidsplan is gebaseerd op de CROW-systematiek voor wegbeheer. Elk jaar wordt een onderhoudsplanning opgesteld waarbij kredieten worden gevraagd om de wegen op te knappen die aan onderhoud toe zijn.

Ontwikkelingen

In de raadsvergadering van 12 oktober 2023 is het "wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024" vastgesteld.  Een en ander volledig conform de kadernota 2024. In deze begroting 2024 zijn de benodigde extra budgetten opgenomen waarmee we de komende jaren onze wegen 'heel en veilig’ kunnen houden conform de landelijke standaard (kwaliteitsniveau B).

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

1.639

2.084

2.184

2.283

2.374

Mutatie voorzieningen

-307

-157

-996

-1.372

-1.445

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49